Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.
INFORMUOJAME ALSĖDŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĘ GALIMYBĖ SUTEIKTI PARAMĄ
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007.
 
Šis įstatymas yra paskelbtas 2002 m. leidinyje ,,Valstybės žinios" Nr. 73-3085 arba su juo galite susipažinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyjewww.vmi.lt. 
Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus.
 
Paramą galima suteikti šioms Lietuvoje įregistruotoms, paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms ir organizacijoms:
     Paramos ir labdaros fondams,
     Biudžetinėms įstaigoms,
     Kitoms pelno nesiekiančioms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jų steigėjams, dalininkams, nariams. Mūsų lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, galinti gauti šią paramą; jos sąskaita DnB NORD banke LT 344010043000135177.
 
KAIP TAI PADARYTI?
 
Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 305.
Patogiausias būdas – kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Lopšelio-darželio administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti mokesčių inspekcijai.
Tai galima atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vm.lt.
Tad jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.
 
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI DU PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.
 
Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui, Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžeto katilą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.