Alsėdžių lopšelio-darželio 2019 metų vadovo veiklos ataskaita