Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.
SUSIPAŽINKIME
 
       Brandaus pušyno ir beržyno apsuptyje stovi dviaukštis pastatas. Taip, tai Alsėdžių lopšelis-darželis, kuris čia  įsikūrė 1984 m. rugsėjo 1 d. Žaidžiančius kieme vaikus ramina pušų aromatas ir suteikia teigiamų emocijų. Pušynėlis – mėgstamiausia vaikų žaidimo vieta.
VIZIJA:
 
       Efektyvi ir atvira kaitai ugdymo įstaiga, leidžianti siekti aukštos ugdymo(si) kokybės.
MISIJA: 

        Įgyvendinant švietimo politiką bei užtikrinant vaiko socialinę gerovę, kurti ir teikti palankias  ugdymui(si) sąlygas, kokybiškas socialines, edukacines ir kultūrines paslaugas. Bendradarbiaujant su šeima tęsti šeimos tradicijas ir siekti sėkmingos vaiko integracijos į visuomenę.

       Realizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų raidos galimybes formuoti aplinkosaugines, sveikos gyvensenos, tautos kultūros vertybes.