Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

admin

Prabudusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas.
Linkime, kad pražydęs pavasaris įkvėptų naujų jėgų, stiprybės bei optimizmo.
O kiekviena auštanti pavasario diena atneštų gerą ir saulėtą nuotaiką.

Vadovaudamasi 2020 m. vasario 13 d. Plungės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-3 “Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas” informuojame, kad Plungės rajono Alsėdžių lopšelis-darželis bus reorganizuotas, jį iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos. Iki š.m. kovo 6 d. teisės aktų nustatyta tvarka bus pateiktas Plungės  rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Alsėdžių lopšelio-darželio ir Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos Reorganizavimo sąlygų aprašas. Projektas prisegtame priede.

Alsėdžių lopšelio-darželio administracija

Mieli tėveliai,

Maloniai kviečiame visus į visuotinį tėvų susirinkimą, kuris vyks  2020 m. vasario 6 d.  15.30 val. Alsėdžių lopšelio – darželio salėje (1 aukšte).

Preliminari darbotvarkė:

  1. Paskaita „Ribos ir taisyklės auklėjant vaikus“. Psichologė Nijolė Daunienė.
  2. Plungės r. savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka 2020 m. (l.e.p. direktorė Vaida Silkauskienė).
  3. Kiti klausimai.
Jau įvyko pirmas priėmimo į Plungės miesto ir rajono lopšelius-darželius etapas.
          Gerbiami Tėveliai, informaciją apie priėmimą turite gauti prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei Jūsų tokia informacija nepasiekė, prisijunkite prie Darželių sistemos, kur galėsite pamatyti, ar Jūsų vaikas pateko į darželį.
          Gavę pranešimą apie patekimą į ugdymo įstaigą, tėveliai  turi kreiptis į lopšelį-darželį ir sudaryti sutartį, tuo patvirtindami, kad tikrai vaikas lankys šią ugdymo įstaigą. Jei negalite šiuo metu  atvykti į švietimo įstaigą (esate išvykę į užsienį ir pan.), susisiekite su įstaiga ir susitarkite dėl galimybės atvykti sutartą dieną.
          Galutinis perskirstymas į darželio grupes bus rugpjūčio mėnesį. Tėveliai, kurie dar nesate užregistravę savo vaikučių -paskubėkite, nes vietų grupėse mažėja. Šiuo metu priešmokyklinėje grupėje – 9 laisvos vietos, ikimokyklinėje iki 3 m. – 5 vietos.