Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.
DARŽELIS DIRBA:
 
     nuo 7.30 iki 18.00 penkias dienas per savaitę,
     ugdomoji veikla darželyje organizuojama rugsėjo 1d. – birželio 29 d,
     lopšelis-darželis atostogauja nuo birželio 29 iki rugpjūčio 31d.
 
VAIKO DIENOS RITMAS:
1.    vaikų priėmimas – 7.30 – 9.00 val.
2.    pusryčiai – 9.00 – 9.30 val.
3.    veikla grupėse – 9.30 – 11.30 val.
4.    žaidimai, veikla lauke – 11.30 – 12.30 val.
5.    pietūs – 12.30 – 13.00 val.
6.    pasiruošimas miegui – 13.00- 13.30.
7.    pietų poilsis – 13.30 – 15.30 val.
8.    veikla grupėse – 15.30 – 16.00 val.
9.    vakarienė -16.00-16.30 val.
10.  žaidimai grupėse arba lauke – 16.30-18.00 val.
 
LANKOMUMAS
 
        Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Vaikui sergant 3 ir daugiau dienų, tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos būklę.