Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

 

DIENOS MOKESTĮ SUDARO:
1. Už vieną lankytiną dieną tėveliai moka:lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;

darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;

2.  mokestis už pusryčius-25%, pietūs-45%, vakarienė-30%. Tėveliai gali rinktis ir mokėti tik už pusryčius,   už pusryčius ir pietus, už pietus ir vakarienę, tik už pietus arba tik už vakarienę.
3. 0,30 EUR už kiekvieną įstaigos darbo dieną( nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų) bendroms įstaigos reikmėms ( nuo 2017 m. spalio 1 d.)
LENGVATŲ TAIKYMAS
  Nuo mokesčio už vaikų maitinimą atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą,
MOKESTIS UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ NEMOKAMAS:
1  Už vaiko ligos laikotarpį (pateikus vaiko sveikatos būklės pažymėjimą),
2  Vaiko ligos ir gydymosi sanatorijoje (pateikiama gydytojo pažyma),
3  Tėvų kasmetinių ,nemokamų mokymosi, kūrybinių, motinos nėštumo ir gimdimo , vaikui prižiūrėti skirtų   atostogų metų -pateikus patvirtinančius dokumentus, pateikus prašymą,
4  Vasaros laikotarpiu,
5  Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams mokinių atostogų metu,
6  Brolio ar sesers atostogų metu(pateikus prašymą),
7  Nelaimės šeimoje atvejais(ne ilgiau kaip 3 dienas- pateikus prašymus),
8  Artimųjų sunkios ligos, mirties atveju(pateikus prašymą),
9  Tėvams dirbant pagal kintamą grafiką, pateisinamos tėvų poilsio dienos(pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės),
10 Tėvų ligos metu(parašius prašymą ir pateikus nedarbingumo pažymėjimo kopiją),
11 Žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra -20 laipsnių šalčio ir žemesnė.

Prasymas_del_lengvatos už vaiko maitinimą

prasymas_del_leidimo_maitintis