Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

 

 

 

 

VAIKŲ MAITINIMO KAINOS NUO LIEPOS 1 DIENOS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Nustatyti vieno vaiko dienos maitinimo kainą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose:

1.1. lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;

1.3. lopšelio-darželio „Pasaka“ naktinės specialiosios  grupės vaikams – 2,10 Eur.

  1. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-288 „Dėl vaiko maitinimo normų Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“.
  2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Savivaldybės meras                                                Audrius Klišonis

 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

VALGIARAŠTIS

 

2020 m.kovo 9 d.-kovo 13 d.

kovo 16 d. -kovo 20 d.

kovo 2 d. -kovo 6 d.

 

Perspektyviniai valgiaraščiai:

valgiaraščiai grupėms 4-7

Valgiaraščiai-grupėms 1-3

 

Dalyvaujame programoje ES parama ,,Vaisiai Jums”, ,,Pienas vaikams”