Vaikų priėmimas į Alsėdžių lopšelį-darželį

Gerbiami tėveliai,

Jau priimami prašymai 2018-2019 m.m. į Alsėdžių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Darželyje veikia:

  • dvi ikimokyklinio ugdymo grupės: nuo 1,5 m. iki 3 m. ir nuo 3 m. iki 5 m.
  • viena priešmokyklinio ugdymo grupė.
  • darželis dirba nuo 7.30 val. iki 18 val.. Čia vaikai yra pamaitinami, miega pokaičio miegelio, laisvalaikiu gali užsiimti jiems patinkančia veikla.
  • Įstaigoje ugdomi vaikų socialiniai, pažintiniai, komunikaciniai gebėjimai, sudaromos galimybės meninei vaikų raiškai. Teikiama nemokama logopedo pagalba.
  • Įstaigos ugdytiniai dalyvauja įvairiuose miestelio, rajono ir šalies renginiuose, projektuose.

Rašant prašymą, turėti vaiko gimimo liudijimą.

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą, pažymą apie sveikatą ( „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ forma Nr.027-1/a.).

Ikimokyklinės grupės sukomplektuojamos iš mišraus amžiaus vaikų. Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE spalio pirmai dienai

  1. Ankstyvojo amžiaus mišri ugdymo grupė (1,5 m.—3 m.) – 4
  2. Ikimokyklinio amžiaus mišri ugdymo grupė (3 m. —5 m.) – 2
  3. Priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė (6 m.) – 9

Vaikų priėmimo tvarka

Prašymas_dėl priėmimo į darželį