Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

Plungės r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

“Dėl prašymų priimti Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2020-2021 mokslo metais grafikų patvirtinimo”

Įsakymas dėl prašymų priimti mokytis

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Vaikų priėmimas į Alsėdžių lopšelį-darželį

Gerbiami tėveliai,

Jau priimami prašymai 2019-2020 m.m. į Alsėdžių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Prašymus priimti vaikus į įstaigos grupes reikia pildyti elektroniniu būdu sistemoje arba kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją dėl jos užpildymo.

Informacija apie vaikų priėmimą į Plungės r. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką skelbiama Plungės r. savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt

Darželyje veikia:

  • dvi ikimokyklinio ugdymo grupės: nuo 1,5 m. iki 3 m. ir nuo 3 m. iki 5 m.
  • viena priešmokyklinio ugdymo grupė.
  • darželis dirba nuo 7.30 val. iki 18 val.. Čia vaikai yra pamaitinami, miega pokaičio miegelio, laisvalaikiu gali užsiimti jiems patinkančia veikla.
  • Įstaigoje ugdomi vaikų socialiniai, pažintiniai, komunikaciniai gebėjimai, sudaromos galimybės meninei vaikų raiškai. Teikiama nemokama logopedo pagalba.
  • Įstaigos ugdytiniai dalyvauja įvairiuose miestelio, rajono ir šalies renginiuose, projektuose.

Rašant prašymą, turėti vaiko gimimo liudijimą.

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą, pažymą apie sveikatą ( „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ forma Nr.027-1/a.).

Ikimokyklinės grupės sukomplektuojamos iš mišraus amžiaus vaikų.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.