PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

T1-266 Dėl central. vaikų priėmimo į ikim. ir priešm. ugd. įstaigas tvarkos aprašo patv.