Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.
Jau įvyko pirmas priėmimo į Plungės miesto ir rajono lopšelius-darželius etapas.
          Gerbiami Tėveliai, informaciją apie priėmimą turite gauti prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei Jūsų tokia informacija nepasiekė, prisijunkite prie Darželių sistemos, kur galėsite pamatyti, ar Jūsų vaikas pateko į darželį.
          Gavę pranešimą apie patekimą į ugdymo įstaigą, tėveliai  turi kreiptis į lopšelį-darželį ir sudaryti sutartį, tuo patvirtindami, kad tikrai vaikas lankys šią ugdymo įstaigą. Jei negalite šiuo metu  atvykti į švietimo įstaigą (esate išvykę į užsienį ir pan.), susisiekite su įstaiga ir susitarkite dėl galimybės atvykti sutartą dieną.
          Galutinis perskirstymas į darželio grupes bus rugpjūčio mėnesį. Tėveliai, kurie dar nesate užregistravę savo vaikučių -paskubėkite, nes vietų grupėse mažėja. Šiuo metu priešmokyklinėje grupėje – 9 laisvos vietos, ikimokyklinėje iki 3 m. – 5 vietos.

Norėdami pradžiuginti vienišus žmones pavasariniu linkėjimu kovo 29 dieną surengėme vienišiems žmonėms popietę „Pradžiugink“. Į renginį kvietėme atvykti ne tik iš Alsėdžių bendruomenės, bet ir iš Gedrimų savarankiško gyvenimo namų. Sukviesti vienišus žmones mums padėjo seniūnijos socialinės darbuotojos, kurios paskambino kiekvienam vienišam alsėdiškiui asmeniškai. Susirinkusieji galėjo pasiklausyti vaikučių porinimo žemaitiškai, dainelių, patarlių, Rasos Alonderytės žemaitiškos inscenizacijos „Pasaka aple vuora ė mosė bluogiokė“. Renginyje dalyvavo Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos meno mokyklos mokytojai: Linas Senkus ir Kristina Kondratavičienė su mokiniais. Mokinių orkestras džiugino savo garsais ir gražiomis melodijomis. Renginio pabaigoje vaikučiai kiekvienam dalyviui įteikė po dovanėlę, o tada visi susėdome pasišnekučiuoti prie arbatos puodelio. Renginį užbaigėme lietuviškomis liaudiškomis dainomis ir valso ritmu. Ačiū visiems dalyvavusiems už gerą nuotaiką.

Alsėdžių Lopšelis Darželis nuotrauka.

Alsėdžių Lopšelis Darželis nuotrauka.
Alsėdžių Lopšelis Darželis nuotrauka.
Alsėdžių Lopšelis Darželis nuotrauka.
Alsėdžių Lopšelis Darželis nuotrauka.

…………………………………………………………………………………………………………

Kreipiamės į ugdytinių tėvelius, esamus ir buvusius įstaigos bendruomenės narius, mokinius, gyventojus, kurie norėtų 2% dydžio pajamų mokesčio paramą skirti mūsų darželiui

  Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) būtų pervesta Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams.

Kaip greičiausiai pateikti (patikslinti) prašymą?Jeigu jau esate raštu arba elektroniniu būdu pateikę prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą FR0512 formą, tai vėl šią formą užpildyti ir pateikti galite anksčiau teikto prašymo duomenų pagrindu tiesiogiai portale arba jo duomenis parsisiuntę į savo kompiuterį:

Jeigu nesate teikę prašymo dėl 2 procentų pajamų mokesčio skyrimo paramai arba labdarai, tai šį prašymą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę jo formą į savo kompiuterį.

Prisijungti prie VMI elektroninės sistemos galite naudodamiesi savo internetine bankininkystės sistema, tada pasirinkite Paslaugos > 2 proc. paramai.

Adresas:Plungės rajono Alsėdžių lopšelis-darželis Telšių 10C, Alsėdžiai, Plungės raj. LT-90472
Banko Luminor, sąsk. Nr. LT114010043000165176
Įmonės kodas: 191129333

Dėkojame Jums už pagalbą! Jeigu kyla klausimų dėl 2% paramos skyrimo, rašykite mums adresu alsedziuld@plunge.lt

 

 

 

Minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo-1990 metų kovo 11-osios-metines Alsėdžių lopšelis-darželis dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“. Buvo pravesta viktorina vaikučiams kartu su tėveliais „Visi mes esam Lietuva“, kurioje pakartojome savo žinias apie Lietuvos tradicijas ir istoriją. Auklėtojos su vaikučiais žiūrėjo filmukus apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, dėliojo vėliavą iš kaladėlių, sudarė „Gyvąjį žiedą“ bei kartu pasidžiaugė Lietuvos laisve, pasižadėdami būti darbščiais ir draugiškais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Informacija apie priėmimo

į bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarką

Plungės rajono savivaldybės taryba

Sprendimas

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-266

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Informacija-apie-priemimo-i-bendrojo-ir-ikimokyklinio-ugdymo-istaigas-tvarka

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

2019 m. kovo 1 d. 11.30 val.

ALSĖDŽIŲ LOPŠELYJE- DARŽELYJE

POPIETĖ

„VISI MES ESAM LIETUVA“

JŪSŲ LAUKIA:

Žemaitiška inscenizacija,

 lietuvių tradicijos ir istorija,

 tėvelių ir vaikų viktorina ir

 draugiškas pasibuvimas kartu.

 

Popietė vyks Alsėdžių lopšelio-darželio I aukšto salėje

…………………………………………………………………………………………………………

AKCIJA „PADOVANOK VAIKUI ŽAISLĄ“

Turi žaidimų,

žaislų, su kuriais nebežaidi

ir jie tau nereikalingi?

Tai kviečiame sudalyvauti kalėdinėje akcijoje „Padovanok žaislą vaikui“. Skatiname visus aktyviai įsijungti ir aukoti tvarkingus, nesulūžusius žaislus ar žaidimus.

 Iki gruodžio 17 dienos žaisliukus galite atnešti darželio auklėtojoms arba direktorei Vaida Silkauskienei. Gruodžio 18 d. lauksime Jūsų žaisliukų mugėje.

Iš anksto dėkojame už Jūsų gerumą

 

 

Mieli tėveliai,

Maloniai kviečiame visus į visuotinį tėvų susirinkimą, kuris vyks  2018-11-08  9.15 val. darželio salėje (1 aukšte).

Preliminari darbotvarkė:

  1. Visuomenės sveikatos specialistės veikla darželyje (visuomenės sveikatos specialistė)
  2. Patyčių anketų rezultatų ataskaita  (auklėtoja Sigita Dirgėlaitė).
  3. Maitinimo aktualijos (mitybos organizatorė Rasa Adačkienė).
  4. Kiti klausimai.

L.e.p. direktorė Vaida Silkauskienė

Spalio 3 dieną, į Alsėdžių darželį skubėjo ne tik vaikučiai, tėveliai, bet ir nemažas būrys svečių. Visų jau laukė dėdė Rudenėlis, kuris kartu su vaikučiais dainavo ir posmus deklamavo. O vėliau pakvietė visus atvykusius ir šokį sušokti. Plačiau

Vadovaudamiesi LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštu Nr.SR-2842 (2018-06-28),

„Dėl mokslo metų pradžios“

informuojame, kad

Mokslo ir žinių diena iš rugsėjo 1-os perkelta į

rugsėjo 3 dieną. Šventė vyks Alsėdžių lopšelyje darželyje rugsėjo 3 d. 9.30 val.

Laukiame Jūsų sugrįžtant!

Administracija

Straipsnį skaitykite:

http://zemaiciolaikrastis.lt/22165/pavasarine-talka-alsedziu-lopselyje-darzelyje/

 

2018 m. kovo mėn. – 2019 m. birželio mėn. mūsų įstaigoje vykdomas projektas „Judesio korekcijos svarba ikimokyklinio amžiaus vaikams“, kurį organizuoja ir finansuoja Plungės ROTARY klubas ir Plungės rajono savivaldybės administracija bei jų partneriai: Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Plungės rajono savivaldybės ligoninė ir UAB „Pirmas žingsnis“. Plačiau

2018 m. vasario 16 dieną šventėme Lietuvos šimtmetį. Prie Lietuvos valstybės kūrimo prisidėjo net du nuo Alsėdžių kilę 1918 metų Vasario 16-osios akto signatarai — Stanislovas Narutavičius ir Jonas Smilgevičius. Norėdami įprasminti jų atminimą ir darbų tęstinumą kvietėme dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Tikiu aš į ateitį šviesią Tėvynės“. Konkursą organizavo Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija. Partneriai: Alsėdžių seniūnija, Alsėdžių seniūnijos bendruomenė, Alsėdžių lopšelis-darželis. Plačiau