Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

PASLAUGOS

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ir bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.
Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius tarties, fonemines klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.
Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus.

LOGOPEDĖ Eglė Gedrimaitė

Kontaktinis telefonas ( 8-448) 48123

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS – organizuoja muzikinę veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, ritminių judesių, grojimo įgūdžius, lavina estetinį skonį muzikai, formuoja tautinės savimonės pradmenis, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA  Aušra Steckienė

Kontaktinis telefonas ( 8-448) 48123

 

MITYBOS ORGANIZATORIUS – organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą, teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams.

MITYBOS ORGANIZATORĖ Rasa Adačkienė

Kontaktinis telefonas ( 8-448) 48123

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Funkcijos:
1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida
(mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
5. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir apibendrinimas;
6. Informacijos visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
7. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

Vidmantė Barauskaitė

Kontaktinis telefonas ( 8-448) 48123