Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

 

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. Plungės rajono Alsėdžių lopšelio-darželio ugdymo ir vaikų priežiūros procesas sustabdytas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo

padėjėjai dirba nuotoliniu būdu, rengia mokymo medžiagą ir užduotis bei ruošiasi vykdyti

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu, jei karantinas būtų pratęstas nuo 2020 m. kovo 30 d.

Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai.

Administracija taip pat dirba nuotoliniu būdu, tačiau kartais atvyksta į įstaiga tam, kad galėtų

atlikti darbus, kurių nėra galimybės atlikti nuotoliniu būdu.

Įstaigos  pedadogai yra pasiruošę dirbti nuotoliniu būdu. Apie pasirinktą grupės prieigą kiekvieną iš tėvų informuos atitinkamos grupės pedagogai.

Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu alsedziuld@plunge.lt  ir kontaktiniais telefonais:

(8 448) 48 123; 8 616 55673 – l.e.p. direktorė Vaida Silkauskienė,

(8 448) 48 123 – ūkvedys Advardas Grygalis

(8 448) 48 123 – raštvedė Judita Vasiliauskienė

Plungės rajono savivaldybės informacija, susijusi su koronavirusu https://www.plunge.lt/