Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.

Vadovaudamasi 2020 m. vasario 13 d. Plungės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-3 “Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas” informuojame, kad Plungės rajono Alsėdžių lopšelis-darželis bus reorganizuotas, jį iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos. Iki š.m. kovo 6 d. teisės aktų nustatyta tvarka bus pateiktas Plungės  rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Alsėdžių lopšelio-darželio ir Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos Reorganizavimo sąlygų aprašas. Projektas prisegtame priede.

Alsėdžių lopšelio-darželio administracija