Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, specialybė Darbo stažas
1. Vaida Silkauskienė L.e. direktorės pareigas Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, auklėtojo, tikybos mokytojo ir mokytojo profesinės kvalifikacijos;

Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos studijų programa, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

 

17
2. Advardas Grygalis Ūkvedys Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla, zootechniko kvalifikacija.

 

18
3. Dovilė Virkšienė buhalterė  

 

Žemaitijos kolegija, 2009 m.

 

 

2,5
4. Judita Vasiliauskienė Buhalterė, raštvedė Šilutės žemės ūkio mokykla, sekretorės-referentės kvalifikacija;

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras,

sekretorės-buhalterės kvalifikacija.

 

5
5. Rasa Adačkienė Mitybos organizatorius  

Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, medicinos sesers kvalifikacija;

 

30