Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, specialybė Darbo stažas
1. Vaida Silkauskienė L.e. direktorės pareigas Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, auklėtojo, tikybos mokytojo ir mokytojo profesinės kvalifikacijos;

Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos studijų programa, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

 

17
2. Advardas Grygalis Ūkvedys Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla, zootechniko kvalifikacija.

 

18
3. Diana Armalienė Vyriausioji buhalterė Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, etnologo kvalifikacija;

Išklausė buhalterinės apskaitos kursą, buhalterės kvalifikacija;

 

 

11
4. Judita Vasiliauskienė Buhalterė, raštvedė Šilutės žemės ūkio mokykla, sekretorės-referentės kvalifikacija;

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras,

sekretorės-buhalterės kvalifikacija.

 

5
5. Rasa Adačkienė Mitybos organizatorius  

Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, medicinos sesers kvalifikacija;

 

30