Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis siekia, kad teikiant paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis: Atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Alsėdžių lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nomeda Žutautė. rekvizitai: el.p. svaja3@yahoo.com, tel 8 (448) 48123.
Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos,   kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, mokslo baigimo įstaiga,  data  

Pedagoginio darbo stažas

1. Daiva Tekorienė vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

Aukštasis, ŠU, 1991 m.

 

24
2. Aušra Steckienė  

Meninio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

Telšių aukštesnioji taikomosios dailės m-la, 1996 m.;

aukštasis, KVK, 2015 m.

8
3. Sigita Diržinauskienė vyr auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2002 m. aukštasis,ŠU, 2009 m.

 

11
4. Sigita Dirgėlaitė vyr auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos m-la, 1999 m. Aukštasis, ŠU, 2004 m.

 

16
5. Nomeda Žutautė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

Aukštasis, KU, 1997 m.

 

5
6. Eglė Gedrimaitė logopedė  

Aukštasis, 2018 m.

0,5