received_1311582248947145-3

 

Nuo kairės pusės: buhalterė, virėja Judita Vasiliauskienė, auklėtojos padėjėja Genovaitė Norvaišienė, virėja Janina Augustinienė, auklėtoja Sigita Dirgėlaitė, vyr. buhalterė Diana Armalienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Tekorienė, meninio ugdymo mokytoja ir auklėtoja Aušra Steckienė, l.e. direktorės pareigas Vaida Silkauskienė, sveikatos priežiūros specialistė Rasa Adačkienė, auklėtojos padėjėja Rima Silkauskienė, auklėtoja Sigita Diržinauskienė, auklėtojos padėjėja Vilma Budreckienė, logopedė Renata Ciparienė, valytoja Angelė šukienė, ūkvedys  Advardas Grygalis.